Kontrolli läbib tulekustuti, millel:

- on eestikeelne loetav kasutusjuhend
- on nõutud töösurve
- kere on ilma nähtavate mehaaniliste vigastuste ning roosteta
- voolik ei ole murenenud ega katki
- pulber ei ole paakunud ehk kivistunud
- on nõuetekohased tõkised ning plommid
- tehase poolt näidatud efektiivsusklassid erinevate ainete kustutamisel vastavad nõuetele.

 

Igal aastal toimub Eestis sadu sõidukite tulekahjusid. Sõiduautodes on 1kg või 2kg pulberkustutid, mille vajaduse, regulaarse korrashoiu ja paigaldamise nõuded on määratud erinevate eeskirjadega. Enamus autoomanikest ilmselt ei tea, et nende autos asuv tulekustuti vajab iga aastast kontrolli.

Sõidukites kasutatavate tulekustutite reaalne tööaeg tulekahju korral jääb kümne sekundi piiresse, mistõttu on oluline, et tulekustuti oleks töökorras. Selleks, et tulekustuti korrasolekus kindel olla, tuleb tulekustuti omanikul, vastavalt õigusaktile, teostada kord kuus mootorsõiduki tuleksututi vaatlust, veendumaks, et tulekustuti on omal kohal, manomeetri rõhk on rohelises sektoris, splindid ja plomm on terved ning ei oleks möödunud tulekustuti kontrolli tähtaeg. Kui ilmneb vajadus tulekustuti kontrollimiseks, siis saab seda teostada Kummibox OÜ-s (Tartus Teguri 37a ja Valgas Kelli 7). Alates aastast 2010 pakub Kummibox OÜ koostöös Selektor Projekt OÜ-ga oma klientidele tulekustuti kontrolli teenust auto hoolduses või remondisolemise ajal.

Antud teenuse teeb auto omaniku jaoks kindlasti mugavamaks asjaolu, et ei pea sõitma kontrollimata tulekustutiga teise linna otsa või teise linna otsima vastavat ettevõtjat. Lisaks oskavad Kummibox OÜ töötajad soovitada sõiduki omanikele kuidas ja kuhu oleks kõige parem Teie sõidukis tulekustuti kinnitada, et tulekustuti asuks kättesaadavas kohas ja oleks kättesaadavalt kinnitatud.